Kvalitetspolicy

Ösönerplast AB skall ha en kvalité på alla plan som våra kunder, leverantörer och personal upplever som förstklassig.

Vår målsättning är:

– Att göra allting rätt från början
– Kvalité har högsta prioritet
– Kvalité är allas angelägenhet och ansvar
– Ständiga förbättringar skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.
– Kvalitetsstyrning skall ske mot mätbara mål och skall vara kända för all personal.
– Leverantörerna skall leva upp till våra kvalitetsmål.
– Vi dokumenterar, åtgärdar och följer upp alla reklamationer.

Miljöpolicy

Som tillverkare av förpackningar och exponeringsmaterial av termoplaster, försöker vi alltid att värna om arbetsmiljö och yttre miljö. Med strävan att alltid förbättra oss på respektive område.

Vårt anseende grundlägges genom våra arbetsinsatser, vår förmåga att samarbeta, våra resurser samt framförallt genom vår attityd till kvalitet, miljö och arbetsmiljö i olika sammanhang.

Ösönerplast AB skall arbeta med miljö genom att:

– Informera och utbilda oss i alternativa material och energisnålare produktion.
– Verka för energisparande åtgärder.
– Sortera och avyttra produktionsavfall på bästa sätt.
– Arbeta med återvunnet material så ofta det går. (ex. recycled PET)
– Källsortera hushållsavfall.
– Verka för en miljöanpassad verksamhet så långt det är ekonomiskt möjligt.
– Med god marginal skall vi uppfylla alla myndighetskrav.
– Tillsammans med kunder, leverantörer och medarbetare ständigt förbättra vår verksamhet.

– De anställda ges möjlighet att själva påverka sin arbetsmiljö.
– Arbetslokalerna skall skapa en trivsam miljö för de anställda.
– Genom samarbete med Boråshälsan/Avonova verka för en god arbetsmiljö.
– Alla maskiner underhålls efter ett rullande schema.
– Kringutrustning och hjälpmedel väljs med hänsyn till miljön.
– Alla anställda skall informeras och utbildas inom miljö

Ösönerplast använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies