Om bioplaster

Bioplast är plast som liksom ordet indikerar, är biobaserad, biologiskt nedbrytbar eller bägge delar.

 

Biobaserad plast har samma egenskaper som traditionell plast och har ofta fördelar som reducerad koldioxidgenerering, bättre funktionalitet och avfallsmässiga valmöjligheter, till exempel tillsammans med kompostering av matavfall, förbränning eller återvinning.

 

Biobaserad plast har en unik fördel jämfört med traditionell plast: Den reducerar beroendet av fossila råvaror och minskar därmed utsläpp av koldioxid.

 

Idag utgör biologisk plast under en procent av de mer än 320 miljoner ton plast som produceras årligen på jorden. Bioplastindustrin ser dock en ökande efterfrågan i takt med att nya, ändå mer sofistikerade bioplaster kommer på marknaden och nya användningsområden och produkter blir möjliga.

 

Skillnader och egenskaper mellan olika bioplaster

Bioplast är inte bara en typ av material. Det handlar om en familj med material med olika egenskaper och användningsområden. Det finns två tydliga grupper av dessa plaster som var och en har olika egenskaper:

 

Biobaserad (eller delvis biobaserad), är inte nedbrytbar plast. Dit hör till exempel biobaserad polyeten (PE) som används till exempel till bärkassar i handeln, biobaserad Polyester (PET) som används till exempel till läskedrycksflaskor, biobaserad polyamid (PA) eller biobaserad polyuretan (PUR). Dessa plastmaterial är idag primärt baserade på socker eller oljor och kan utan problem gå i en återvinningsström med traditionella plaster.

 

Biologiskt nedbrytbara plaster, till exempel polymjölksyra (PLA), polybutensuccinat (PBS), PHA (polyhydroxy alkanoater) eller termoplastisk stärkelse (TPS). Dessa material är helt eller delvis förnybara.

 

Dessa kan i sin rena form framställas som helt, 100 % förnybar (ex vis PLA, PHA, TPS) eller som delvis förnybar, ex vis PBS.

 

För att möta materialkrav och önskemål, framför allt för att öka mjukhet eller seghet så blandas dessa ibland ut med andra fossila biologiskt nedbrytbart material, eller naturliga mjukgörare så som glycerol.

 

Detta betyder att sådana blandningar kan ha ett förnybart innehåll på mellan ca 15 och 100 %.

 

De flesta av dessa material komposteras som tunna plastpåsar men de finner också sin användning i formsprutade, mer tjockväggiga produkter och har då ett högt förnybart innehåll varför de med gott samvete också kan förbrännas.

 

Det finns biologisk plast som kan brytas ned i marin miljö, exempel vis PHA. De andra kommer inte att brytas ner i den syrefattiga och kalla miljön under överskådlig tid. Oavsett detta så skall detta inte göra någon grund för att bidra till nedskräpning.

 

Förläng livscykeln genom att återanvända plasten 

Den stora fördelen med biologisk plast är att den är just biobaserad. Växterna som tar upp koldioxid från atmosfären, bygger kolhydrater som sedan kan vara byggstenar i framtidens plastmaterial.

 

Den fossila användningen kostar samhället inte bara genom att tillföra koldioxid, utan också i form av utsläpp, ohälsa, och marina katastrofer.

 

Bioplasterna kan återvinnas och anpassas till olika slutstationer som beror av infrastruktur i de olika länderna, exempelvis är behovet av förbränningsenergi stort i Sverige och bioplaster kan då ses som ett biobränsle.

 

Bioplastindustrin växer snabbt och innovativt. Den har potentialen att frikoppla ekonomisk tillväxt från resursförstörelse och negativ miljöpåverkan. EU-kommissionen har insett den viktiga roll bioplast har i bioekonomin och potentialen att accelerera övergången till en mer cirkulär ekonomi. European Bioplastics, organisationen som representerar bioplastindustrin i Europa, jobbar nära europeiska institutioner och andra relevanta parter för att skapa ett politiskt och ekonomiskt landskap i Europa som bioplastindustrin kan utvecklas i.

 

Källa:

ecoblister

BIO-Plaster

Utvecklingen går framåt med miljövänligare plastmaterial. Ösönerplast kan idag erbjuda BIO-PET, PLA och Biodolomer som ett miljövänligare alternativ. Dessa material kan användas till våra blisterförpackningar och inreden.