Vårt bidrag till hållbar utveckling

Vi har som mål att till framtida hållbarhetsarbete fortsätta kartlägga vårt arbete samt fortsätta identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Bland dom Globala målen mot Agenda 2030 har Ösönerplast nedan delmål.

 

Cirkularitet & resurseffektivitet

Vi utvecklar och investerar i smarta cirkulära lösningar för att på så sätt minska avfall och förbruka mindre resurser samtidigt som vi skapar värde för fler. Det gör vi genom att lyfta plastens unika egenskaper och cirkulära möjligheter. Vi både tar och ger i det cirkulära kretsloppet och skapar affärsmöjligheter ur materialflöden. Vi förflyttar kunder till mer hållbara val och är en part i en cirkulär lösning som minskar avfall och ökar cirkularitet.

 

 

Höjer medvetande och kompetens

Vi vill utbilda och medvetandegöra kunder och konsumenter med faktabaserad information om plastens fördelar så att de blir välinformerade om sitt ansvar och får möjlighet att göra hållbara val. Vi ligger i framkant på marknaden och vårt erbjudande särskiljer sig från våra konkurrenter. Vi informerar om produktens produktionsförhållanden, kvalité och cirkularitet samt lyfter konkreta kundcase från vår verksamhet där plasten är ett hållbart val.

 

 

Spara på jordens resurser

Vi vill bidra till en bättre värld och vara ansvarstagande för klimatet. Det gör vi genom att proaktivt söka efter mer hållbara material som ökar livslängd, möjliggör återvinning och därigenom sparar på jordens resurser. Till dess att nya klimatsmarta lösningar kan implementeras fullt ut måste vi kontinuerligt arbeta med att påverka kundernas val. Ösönerplast är en hållbar partner.

 

 

Medarbetarnas hälsa i fokus

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill vara en plats där man mår bra och utvecklas. Vi tror på att ansvar föder engagemang och vi bygger en sund verksamhet baserad på förtroende och kompetens som lyser igenom till våra kunder. Vi blir en arbetsplats för framtiden och attraherar rätt medarbetare där teamet skapar tillväxten.

 

 

Hållbart genom hela kedjan

Vi vill så långt vi kan verka för en hållbar värdekedja. Våra produkter produceras under goda & rättvisa förhållanden både hos oss och våra underleverantörer. Vi informera våra leverantörer om vår Code of conduct samt säkerställer förståelse och efterlevnad. Vi skapar medvetna kunder och konsumenter genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi tar ansvar för vår produkts hela livslängd.

 

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Bioplaster