Arbetsprocess

En stor del av vårt arbete går ut på att skapa en smidig process mot befintliga och nya kunder.

Genom att låta våra uppdragsgivare vara med hela vägen skapar vi ett lyckat resultat. Vi är alltid transparenta i vårt tillvägagångssätt och har nedan beskrivit i några steg hur vi jobbar.

Möte & idé

Samtal inleds och för att göra ett grundligt jobb så görs en kort förstudie som består av – storlek på produkt, volymer, material och eventuella kravspecifikationer och önskemål.

 

Konstruktion & design

Vår konstruktör designar och konstruerar produkten för att enkelt kunna visualisera hur slutprodukten kommer att bli.

 

Prover

Vi tar fram ett prov innan skarp produktion för att säkerställa utseende, passning och funktion så allt stämmer överens med förväntningarna.

 

Produktion

Vid detta steget så börjar vi serietillverka produktion. Vid produktion görs kvalitetskontroller löpande.

 

Packning

Vår packavdelning står redo att ombesörja hela det jobbet som krävs att styckpacka produkter. Det finns inga jobb som är för små eller för stora. Vi har kapa- citeten.

 

Distrubition

Vi har möjlighet att både lagerhålla och administrera distributionen ut till er eller direkt till er kund. Det spar både tid och pengar.