Ösönerplast AB skall ha en kvalité på alla plan som våra kunder, leverantörer och personal upplever som förstklassig.

Genom att ha en tydlig strategi som genomsyrar vår verksamhet och det vi arbetar med kan vi erbjuda rätt service och kvalitet för våra kunder.

Ösönerplast AB skall arbeta med följande målsättning:

Att göra allting rätt från början.

Kvalité har högsta prioritet.

Ständiga förbättringar skall vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Kvalitetsstyrning skall ske mot mätbara mål och skall vara kända för all personal.

Leverantörerna skall leva upp till våra kvalitetsmål.

Vi dokumenterar, åtgärdar och följer upp alla reklamationer.

Vi jobbar efter 5S metoden