Plast är ett viktigt och vanligt förekommande material. Faktum är att plastens många användningsområden bidrar till att lösa många problem och behov i samhället idag. Det finns dock ett antal globala problem på grund av plast, därför är vårt mål att arbeta för en ökad förståelse för hållbar plastanvändning.

För att bidra till en ökad förståelse för hållbar användning av plast så har vi tagit fram denna sida där du hittar information om för- och nackdelar med att använda plast, hur det kan göras mer hållbart och dess effekter på miljön.


Hur tillverkas plast?

Som vi klargjorde i första artikeln i denna serie så består oftast plast av tre eller fyra molekyler som kallas polymerer…


Vad finns det för olika sorters plast?

Det två huvudgrupperna bland de flertal olika plastmaterialen är härdplast och termopla…

Vad är plast gjort av?

Om du ser dig omkring just nu kan du med största sannolikhet se något föremål som är gjort av…

Fördelar och nackdelar med plast

Det går inte undgå faktumet att det både finns fördelar och nackdelar med plast…