Komponenter inom medicinteknik använder sig ofta av blisterförpackningar på grund av materialets renhet och skyddande egenskaper. Vi har ett komplett erbjudande från konstruktion till volymtillverkning. Vi erbjuder även packning i renrum klass 8.

Oavsett om det är en vial, blodrör, spruta eller annan medicinteknisk utrustning som ska packas så konstruerar vi förpackningen så den ligger säkert för transport och enkel att hantera. Vi kan tillverka förpackningen i antistatiskt PET material som gör att dammet håller sig borta.

Vi har ett komplett erbjudande från idé och konstruktion till volymtillverkning.