Nyheter

Tack till alla kunder, leverantörer och samarbetspartners för ett fint 2021. Under året har vi utvecklat och producerat mängder med nya förpackningar och displaymaterial. Vi har skapat en hållbarhetsstrategi som ska genomsyra hela företaget i allt vi gör och vår ambition att hela tiden hålla oss uppdaterade för att… Read More

Ösönerplast investerar i mer hållbarhet genom en helt ny balpress. För att inte spillmaterialet går till förbränning skickas det istället tillbaka enkelt till råvaruproducent för att tillverka ny plast. Genom denna kan vi komprimera över 6 pallar med spillmaterial till endast 1 pall, som också är besparande för miljön i… Read More